Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
11 PUŁK ARTYLERII WĘGORZEWO

Informujemy, że w 11 PUŁKU ARTYLERII  W WĘGORZEWIE występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów  zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

11 PUŁK ARTYLERII

ul. Gen. J. Bema 7

Węgorzewo

 

tel.: 261 – 337 – 250, tel.: 261 – 337 – 130;

 

KWALIFIKACJE PROWADZONE BĘDĄ  W KAŻDĄ ŚRODĘ  O GODZ. 7. 30

(Termin kwalifikacji może ulec zmianie, w związku z tym proszę o wcześniejszy telefon)

Potrzeby dotyczą w szczególności grupy osobowej rakietowej i artylerii (20D); grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki (38T) oraz korpusu osobowego łączności i informatyki (28B) w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów. Ważne są  także wykształcenie cywilne bądź uprawnienia przydatne na stanowiskach służbowych.


Kwalifikacje będą prowadzone na terenie 11 Pułku Artylerii w Węgorzewie.


  Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego będzie posiadanie
przez kandydata niżej wymienionych dokumentów:

 

 • dokument tożsamości – książeczka wojskowa;
  • dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu
   z wychowania fizycznego;
 • świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (najwyższe wykształcenie);
 • strój sportowy/obuwie sportowe.
 • przybory piśmiennicze
 • świadectwo służby, opinie służbowe, legitymacje i inne (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)

Honorowane będą oryginalne zaświadczenia z przeprowadzonego egzaminu ze sprawności fizycznej w innych JW. w  2018 i 2019 r.


Kwalifikacje odbywać się będą w dwóch etapach:

-         Etap I – rozmowa kwalifikacyjna, na której kandydaci przedstawią posiadane dokumenty, ukończone kursy i posiadane wykształcenie;

-         Etap II – sprawdzian sprawności fizycznej (celem przystąpienia do sprawdzianu kandydat musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie).


.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP