Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
1 RBLog Maksymilianowo

Informujemy, że w 1. REGIONALNEJ BAZIE LOGISTYCZNEJ – SKŁAD MAKSYMILIANOWO występują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173)


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Skład Maksymilianowo

86 – 031 OSIELSKO

1rblog.wp.mil.pl


  1. kierownik sekcji składu – zastępca kierownika składu – por./kpt. – SW: 38B04;
  2. kierownik magazynu MPS (oleje smary płyny eksploatacyjne – sierż./st. sierż./mł. chor. SW 38B26;
  3. kierownik magazynu MPS (oleje smary płyny eksploatacyjne – sierż./st. sierż./mł. chor. SW 38B26

    
  • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP