Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
1 Batalion Kawalerii Powietrznej Leźnica Wlk.

Informujemy, że w 1. BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ   - LEŹNICA WIELKA występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4393

95 – 043 Leźnica Wielka

tel. 261 – 168 – 218


Informujemy, że postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej odbywa się w każdy wtorek oprócz ustawowo wolnych od godz. 09.00  w Jednostce Wojskowej 4393,

 


Jednostka Wojskowa 4393 w Leźnicy Wielkiej poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych w specjalnościach wojskowych:

 • 20B65/38T62 – radiotelefonista, kierowca,
 • 34A62 – saper,
 • 20B80 – strzelec wyborowy,
 • 20B78 /20C62 - celowniczy,
 • 20C62/40H61 -  strzelec ratownik,
  • 20D65 – operator,
  • 38T64 – kierowca,
  • 20C62/20B81 – strzelec obsługa.

Jednocześnie nadmieniam, iż kandydaci powinni posiadać ze sobą:

 - zaświadczenie lekarskie o braku p/wskazań do przystąpienia do egzaminu ze sprawności  fizycznej, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych), dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie , uprawnienia i kwalifikacje, dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojskową i strój sportowy.

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP