Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
1 Batalion Kawalerii Powietrznej Leźnica Wlk.

Informujemy, że w 1. BATALION KAWALERII POWIETRZNEJ W LEŹNICY WIELKIEJwystępują wolne stanowiska służbowe w korpusie oficerów zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy
i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1726 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

 Jednostka Wojskowa 4393

Leźnica Wielka 1

95 – 043 LEŹNICA WIELKA

tel.: 261 – 168 – 205 lub 261 – 168 – 218

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl