Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
1 Batalion Kawalerii Powietrznej Leźnica Wlk.

Informujemy, że w 1. BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ W LEŹNICY WIELKIEJwystępują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy i osoby, o których mowa w art. 17a ust. 1 ustawy z dniu 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 173 ze zm.).


Miejsce stawiennictwa kandydatów:

Jednostka Wojskowa 4393

Leźnica Wielka 1

95 – 043 LEŹNICA WIELKA

tel.: 261 – 168 – 204 lub 261 – 168 – 218


Informujemy, że postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej prowadzone będzie w każdy wtorek (oprócz dni ustawowo wolnych) od godz. 09.00.

Kandydaci powinni posiadać ze sobą:

  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do zaliczenia egzaminu sprawności fizycznej;
  • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej;
  • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (jeśli takie odbył);
  • dokumenty potwierdzające ukończone szkoły, kursy, szkolenia;
  • dowód osobisty;
  • prawo jazdy;
  • książeczka wojskowa;
  • strój sportowy.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl