Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy

Do zadań Wojskowego Komendanta Uzupełnień należy:
1) zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez:

2) administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:

3) wykonywanie świadczeń na rzecz obrony poprzez:

4) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym:

5) udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
6) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień przez:

7) promocja obronności i służby wojskowej przez:

go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP