Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 lipca 2020
TRWA REKRUTACJA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
UWAGA !!! Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy prowadzi nabór na III turnus do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych. Szkolenie rozpocznie się 14 września 2020 roku.

Osoby zainteresowane odbyciem służby proszone są o zgłaszanie się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy w celu złożenia wniosku o przyjęcie do służby przygotowawczej.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

• niekarana za przestępstwo umyślne,

• posiadają obywatelstwo polskie,

• odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

• wiek co najmniej osiemnaście lat,

• wykształcenie gimnazjalne lub podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej;

W czasie szkolenia kandydaci otrzymują:

• bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie,

• wynagrodzenie w wysokości ok. 1233 zł brutto miesięcznie,

• profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do służby zawodowej,

• bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna,

• zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca pełnienia służby,

• możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego.

Więcej informacji można uzyskać w  Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy pod nr tel.: 261 413 546   lub 261 414 806

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP