Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
20 kwietnia 2020
RUSZA CYBER.MIL Z KLASĄ
Od 28 kwietnia 2020 r. szkoły ponadpodstawowe, które chcą wziąć udział w programie CYBER.MIL z KLASĄ przygotowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej mogą składać wnioski i tym samym otrzymać dofinansowanie i wsparcie merytoryczne przy tworzeniu klas o profilu "Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne". MON przeznaczy na ten program w ciągu trzech lat ponad 5,5 mln złotych.

Przygotowany przez resort obrony program ma pomóc w cyberedukacji. To konkretna propozycja dla tych szkół, które chcą poszerzyć swoją ofertę edukacyjną w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Ministerstwo uruchamiając ten projekt chce przygotować potencjalnych kandydatów do pracy w instytucjach państwowych i prywatnych odbowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo czy tworzonych właśnie Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni.

Program zakłada naukę m.in.: kryptografii, historii kryptografii, cyberbezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji. Uczniowie zdobędą wiedze na temat współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, spotkania z wojskowymi ekspertami od cyberbezpieczeństwa.


Koordynatorem programu jest Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, a nadzór merytoryczny będzie sprawować Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza w ramach programu utworzyć i wspierać merytorycznie 16 klas – po jednej w każdym województwie. Szkoły, które będą chciały wziąć udział w programie będą musiały m. in.:

  • prowadzić działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa wpisaną w statut szkoły,
  • posiadać klasy realizujące program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym,
  • uzyskać właściwą średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat,
  • uzyskać zgodę organu prowadzącego na współfinansowanie programu.
  • złożyć wymagane dokumenty oraz formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe kryteria, dokumenty oraz formularz zgłoszeniowy niezbędne do aplikowania do programu określa zarządzenie MON. http://www.dz.urz.mon.gov.pl/zasoby/dziennik/pozycje/tresc-aktow/pdf/2020/04/Poz._73_zarz._Nr_12..-sig.pdf

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP