Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
17 lutego 2020
ROZPOCZĘCIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W BYDGOSZCZY
W dniu 17 lutego br. rozpoczęła działalność kolejna Powiatowa Komisja Lekarska na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Bydgoszczy

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na terenie miasta Bydgoszczy wzywane będą do stawienia się przed Powiatowymi Komisjami Lekarskimi Nr 1 lub Nr 2, które prowadzą kwalifikację wojskową na terenie miasta Bydgoszczy. Kwalifikacja wojskowa odbywa się na Stadionie ZAWISZY w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163, w terminie od 17 lutego do 08 kwietnia bieżącego roku. Przypominamy osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej o zabraniu aktualnej fotografii o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, posiadanej dokumentacji medycznej z ostatnich 12 miesięcy, dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (zaświadczenie o pobieraniu nauki). Nie otrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską.

Dołączona galeria zdjęć: ROZPOCZĘCIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W BYDGOSZCZY
generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP