Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
14 stycznia 2020
NABÓR NA II TURNUS SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W 2020 R. W KORPUSIE SZEREGOWYCH
UWAGA !!! Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy prowadzi nabór na II turnus do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych. Szkolenie rozpocznie się 04 maja 2020 roku i potrwa do 24 lipca 2020 roku.


Osoby zainteresowane odbyciem służby proszone są o zgłaszanie się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy w celu złożenia wniosku o przyjęcie do służby przygotowawczej.
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:

• niekarana za przestępstwo umyślne,
• posiadają obywatelstwo polskie,
• odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
• wiek co najmniej osiemnaście lat,
• wykształcenie gimnazjalne lub podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej;
W czasie szkolenia kandydaci otrzymują:
• bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie,
• wynagrodzenie w wysokości ok. 1095 zł miesięcznie (brutto),
• profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do służby zawodowej,
• bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna,
• zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca pełnienia służby,
• możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego.


Więcej informacji można uzyskać w  Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bydgoszczy lub pod nr telefonu: 261 414 806 261 413 546.

generuj pdf
go-up
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP