Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
11 lutego 2019
ROZPOCZĘCIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W BYDGOSZCZY 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 11 lutego rozpoczęły działalność kolejne Powiatowe Komisje Lekarskie na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Bydgoszczy. Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na terenie miasta Bydgoszczy wzywane będą do stawienia się przed Powiatowymi Komisjami Lekarskimi Nr 1 lub Nr 2, które prowadzą kwalifikację wojskową na terenie miasta Bydgoszczy. Kwalifikacja wojskowa odbywa się na Stadionie ZAWISZY w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163, w terminie od 11 lutego do 05 kwietnia bieżącego roku. W rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Bydgoszczy uczestniczyli Wojskowy Komendant Uzupełnień w Bydgoszczy ppłk Adam CIESIELSKI oraz Kierownik Referatu Wojskowego w Urzędzie Miasta pan Michał DZIĘCIOŁOWSKI. Przypominamy osobom wezwanym do kwalifikacji wojskowej o zabraniu aktualnej fotografii o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, posiadanej dokumentacji medycznej z ostatnich 12 miesięcy, dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (zaświadczenie o pobieraniu nauki). Nie otrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską.

Dołączona galeria zdjęć: ROZPOCZĘCIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W BYDGOSZCZY
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP