Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
21 czerwca 2018
SZKOLENIE DLA SŁUCHACZY AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ
fot. WKU w Bydgoszcz W dniu 21.06.2018 r. na bazie WKU w Bydgoszczy przeprowadzono szkolenie dla słuchaczy Akademii Sztuki Wojennej będących na kursie doskonalącym „Kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej szczebla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego”.


Szkolenie przeprowadzono zgodnie „Planem szkolenia z zakresu zadań realizowanych przez TOAW, ze szczególnym uwzględnieniem gotowości mobilizacyjnej i bojowej oraz pokojowego uzupełniania jednostek i instytucji wojskowych”.

 

 

Podczas szkolenia omówiono i przedstawiono:

 • Strukturę wydziału rekrutacji WKU w Bydgoszczy, zakres działania
  i kompetencje służbowe.
 • Rolę i zadania WKU w pokojowym przygotowaniu zasobów osobowych żołnierzy rezerwy na potrzeby jednostek i instytucji wojskowych w tym:

a)    Kwalifikacje wojskową.

b)    Realizacje zadań związanych z służbą przygotowawczą.

c)    Legię Akademicką.

d)    Terytorialną służbę wojskową.

e)    Promocję Sił Zbrojnych i form służby wojskowej.

f)     Zawodową służbę wojskowa.

g)    Służbę kandydacką.

 • Pokaz praktyczny z omówieniem przyjętych rozwiązań funkcjonalnych i proceduralnych związanych
  z realizacją zadań  ramach kompetencji służbowych pokojowego uzupełniania jednostek i instytucji wojskowych wydziału rekrutacji WKU w Bydgoszczy.
 • Historię i tradycję TOAW w Bydgoszczy.

        Uczestników szkolenia przywitał Wojskowy Komendant Uzupełnień Pan ppłk Adam CIESIELSKI, na uroczystość rozpoczęcia przybył Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego Pan płk Tomasz DOMINIKOWSKI. Zajęcia poprowadził mjr Maciej PASZKOWSKI.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP