Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 stycznia 2019
ODPRAWA ROZLICZENIOWO-ZADANIOWA ZA 2018 ROK
Zgodnie z „Planem działalności Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszcz na 2019 r.” w dniu 16.01.2019 r. odbyła się odprawa rozliczeniowo – zadaniowa za 2018 rok.


W odprawie wzięła udział kadra i pracownicy wojska. Po złożeniu meldunku Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień Panu ppłk Adamowi CIESIELSKIEMU przez szefa wydziału zastępcy wojskowego komendanta uzupełnień mjr Macieja PASZKOWSKIEGO osoby funkcyjne WKU przystąpiły do referowania oceny stopnia wykonania zadań w 2018 roku. Na koniec Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Adam CIESIELSKI określił priorytetowe kierunki działania w 2019 roku.
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bydgoszczy
Szubińska 1
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413537
fax. 261413385
wkubydgoszcz@ron.mil.pl

    
  • BIP